SIGMAS

مکانیزم تنظیم مرزی کربن-اطلاعات مهم برای واردکنندگان آهن و فولاد

مکانیسم تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM) در مرحله انتقالی خود در تاریخ 1 اکتبر 2023 به اجرا درآمد.
CBAM ابزار اتحادیه‌ی اروپا برای قیمت‌گذاری منصفانه روی گازهای گلخانه‌ای (GHG) منتشرشده در حین تولید محصولاتی مانند آهن و فولاد وارداتی به این اتحادیه است. این ابزار تضمین می‌کند که اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا تحت‌الشعاع تولید خارجی قرار نگیرند و تولید صنعتی تمیزتر در کشورهای غیر عضو این اتحادیه تشویق شود.
شما به عنوان واردکننده‌ی کالاهای آهنی و فولادی به اتحادیه اروپا، نقش کلیدی در پیاده‌سازی CBAM و رسیدن این اتحادیه به اهداف اقلیمی خود را دارید.

شما باید گزارش‌های 3 ماهه‌ی مربوط به موارد زیر را ارائه دهید:

  • میزان آهن و فولادی که به اتحادیه‌ی اروپا وارد می‌کنید،
  • میزان گاز گلخانه‌ای تولیدشده در حین تولید این آهن و فولاد
  • و میزان مالیات کربنی که در کشور مبدا برای تولید پرداخت شده است.

تا سال 2026 نیاز نیست هیچ مالیاتی پرداخت کنید. پس از 2026، شما یا نماینده‌ی گمرکی شما باید بر اساس میزان ردپای کربن نهفته در تولیدتان، مجوزهای CBAM را خریداری کرده و تسلیم کنید. میزان مجوزهای مورد نیاز، بر اساس کاهش تدریجی کربن رایگان اختصاص یافته EU ETS تعیین می‌گردد (میزان کربن مجاز تولیدی برای تولیدکنندگان داخل اتحادیه‌ی اروپا که هر سال کمتر و کمتر می‌شود).

این چک‌لیست را در این لینک مشاهده کنید.

نکات مهمی که واردکنندگان آهن و فولاد در مرحله‌ی انتقالی CBAM باید به یاد داشته باشند:

وارد کنندگان آهن و فولاد یا نمایندگان گمرکی آنها باید موارد زیر را هر 3 ماه یک بار گزارش کنند.

  • میزان آهن و فولاد (بر حسب تن) در چارچوب CBAM که در 3 ماهه‌ی گذشته وارد شده است.
  • میزان انتشارات کربنی مستقیم نهفته در کالاهای وارداتی به اتحادیه‌ی اروپا
  • میزان انتشارات کربنی غیرمستقیم نهفته در کالاهای وارداتی به اتحادیه‌ی اروپا ناشی از برق غیرسبز
  • هر مقدار مالیات کربن پرداخت‌شده یا بدهکار در کشور مبدا

برای انتشارات مستقیم، گزارش‌های فصلی باید بر اساس انتشارات واقعی تولیدی کالاها باشند. اگر واردکننده اطلاعات لازم را نداشته باشد، مقادیر پیش‌فرض می‌تواند تا حدودی در طول دوره انتقالی استفاده شود. برای انتشارات غیرمستقیم، گزارش‌دهی به طور کلی بر اساس مقادیر پیش‌فرض است، اما انتشارات غیرمستقیم واقعی ممکن است در شرایط خاص گزارش داده شود.

اولین گزارش CBAM باید تا 31 ژانویه 2024 ارسال شود و کالاهای واردشده در چهارمین سه‌ماهه سال 2023 را پوشش دهد.
کالاهای آهنی و فولادی که در دامنه تعهدات گزارش‌دهی جدید قرار دارند، در پیوست I آیین‌نامه‌ی CBAM توضیح داده شده‌اند.

شما و شرکاي تجارت بين‌المللي‌تان می‌توانيد تمام جزئیات مورد نیاز برای محاسبه انتشارات نهفته را در راهنما و منابع آموزشی آنلاین موجود در وب‌سایت اختصاصی پیدا کنید.

به لینک این مراجعه کنید.