SIGMAS

گردهمایی مدیران ارشد صنعت فولاد کشور

در ابتدای مسیر عملیاتی صنعت معدن و فولاد سبز ، در روز یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، اولین رویداد بحث و تبادل نظر “خوش آمدگویی مدیران به معدن و فولاد سبز” با حضور علاقمندان، مقامات صنعت معدن و فولاد و دانشگاهیان برگزار شد.