SIGMAS

حرکت به سمت بهره‌وری مواد و انرژی در احیا

در جلسه‌ای که مابین مدیران شرکت صنعت فولاد شادگان و مدیران موسسه‌ی راهبردی معدن و فولاد سبز (سیگماس) برگزار شد، دو طرف به بررسی پروژه‌ای نوآورانه در زمینه‌ی افزایش بهره‌وری پلنت احیا پرداختند.

️دکتر یداله سبوحی، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف و عضو کمیته‌ی علمی سیگماس، ضمن ارائه‌ی یک ایده‌ی مطالعه‌شده جهت کاهش مصرف مواد و انرژی از طریق بازیافت، به تشریح مسائل فنی مرتبط و قابلیت اجرای آن پرداخت. تاکید بر استفاده از حرارت گازهای stack و نیز حرارت گاز خروجی کوره (Top gas) برای تولید برق و بازیابی آب از جمله مهمترین موارد مورد اشاره‌ی دکتر سبوحی بود.

مهندس محمدرضا کرمی شاهرخی و دکتر محمود داودی، مدیران موسسه‌ی سیگماس نیز بر اهمیت اجرای پروژه‌های نوآورانه جهت حرکت به سمت بهره‌وری در مسیر کاهش گازهای گلخانه‌ای تولید آهن و فولاد تاکید کردند.

در نهایت مهندس کهزاد، مدیرعامل شرکت صنعت فولاد شادگان، آغاز همکاری‌های اجرایی جهت به ثمر نشستن این پروژه در این شرکت را خواستار شد.

گفتنیست که شرکت صنعت فولاد شادگان، از شرکت‌های فولادی پیشرو در کاهش گازهای گلخانه‌ای و حرکت در مسیر رسیدن به فولاد سبز است.

از جمله کارهای انجام شده در راستای افزایش بهره وری و حرکت به سمت فولاد سبز در شرکت صنعت فولاد شادگان به شرح ذیل می باشد:

1. پژوهش‌های مرتبط با تحول دیجیتال

  • تدوین نقشه راه تحول دیجیتال
  • توسعه نرم‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی

2.پژوهش‌های مرتبط با اقتصاد چرخشی

  • بازیافت پسماندهای فلزی
  • مدیریت سرباره

3.پژوهش‌های مرتبط با فولاد سبز، مدیریت آب و انرژی و کاهش انتشار کربن

  • بررسی فنی-اقتصادی جایگزینی هیدروژن به جای متان
  • بازیافت حرارتی
  • مدیریت بازچرخانی آب